Otvorenie slovenského FabLabu: 3D tlač pre každého