Česi vytvorili unikátny systém lokalizácie osôb počas katastrof