Jedinečný fotoaparát má 16 šošoviek a dokáže to, čo žiadny iný