Zreštaurovaná 300-ročná Lutherova Biblia v Aponiho knižnici