Nikon P900: Video časozberného snímania východu slnka