Šéf Swanu Miroslav Strečanský hovorí o vstupe pošty do firmy