Telekom prepojil pevnú linku s mobilom. Ako to funguje?