Spiritualita a mozog. Nový projekt skúma spojitosti