Vikings: Wolves of Midgard. Diablovka od košického štúdia