Bezpečnostný expert: Šifrovanie súborov je len začiatok