Počul si už o juhoslovanskom Alcatraze? Prvým väzňom bol aj Stalin