Szilárd Németh: Dnešné deti už nevedia, kto je Németh