K. Neumannová: S dopujúcimi športovcami sa priateliť nechcete