Odkaz pre trolov, ale aj priznanie o kávovom fašistovi. Rýchlovka s Michalom Hvoreckým