Viac ako 70 miliónov ľudí trpí poruchou príjmu potravy. Čo spôsobuje?