Slovenská extraliga má za sebou jednu z najvyrovnanejších základných častí