Naživo so šéfom Hyperloopu: Čo hovorí na kritikov?