V Bratislave sme triedili odpad, ktorý vyhadzujeme do žltých kontajnerov. Aké boli výsledky?