Letel som voľným pádom bez padáku. Vietor o rýchlosti 250km/h prevetrá ofinku každému