Si závislý od sociálnych sietí? Ak spĺňaš týchto 7 bodov, máš problém