Noizz a Nosene pokračujú vo swape. Teš sa, prichádza jesenná edícia