VIDEO: Trnava sa lúči s Európou, bola jeseň úspešná?