S vyslobodzovaním vagónov v Krompachoch pomáha aj tank