Kubo Lužina sa zapojil do swapu, daroval špeciálne tričko