Marcela, ktorá sa stará o psa na vozíku: Šancu by mali dostať aj slepí, hluchí či trojnohí