Ambasádorky swapu v Košiciach, Barbora Jelinek a Naďa Anson