Zoltána Andruskóa predviedli do pojednávacej miestnosti