Reakcie na rozsudok súdu v Pezinku nad Zoltánom Andruskóom