Prokurátor Vladimír Turan po skončení 9. dňa pojednávania