VIDEO: Dominik Hašek sa zmenil v časoch koronavírusu na speváka