Peter Pellegrini predstavil názov a logo novej strany