Spoznaj s nami Slovensko vďaka projektu Zelené oázy: Jarovská bažantnica je historický unikát