Sýkorovec František Borbély po tom, ako si vypočul rozsudok