Poznáš Zelené oázy na Slovensku? Šranecké piesky sú unikátnou púšťou v strede lesa