Prokurátor po vypočutí záverečných rečí obžalovaných