Predstavenie špeciálneho filtračného materiálu FEL ČVUT