Pozvanie do ďalšej epizódy TIKETu tentoraz prijala Lenka Čviriková Hriadelová