VIDEO: Rozhovor s Mikaelou Shiffrinovou, v ktorom obvinila organizátorov z podvodu