Minister zdravotníctva a šéf Inštitútu zdravotných analýz o aktuálnej epidemiologickej situácii