Ministerka spravodlivosti po tom, ako ustála hlasovanie o dôvere