Sandra Sviteková: Majme úctu k minulosti, prejavme zodpovednosť voči budúcnosti